Δημιουργικός σχεδιασμός και υλοποίηση εντύπου, διαφήμισης, ημερολογίου, πόστερ