Σχεδιασμός περιπτέρου και υλοποίηση. Δημιουργικές ιδέες και διακόσμηση περιπτέρου. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για περίπτερα εκθέσεων (πόστερ, έντυπα, προσπέκτους, αυτοκόλλητα, σχέδιο και επίβλεψη περιπτέρου)